Matura 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 dostępny już od dziś na stronie głównej szkoły – zobacz kafel EGZAMINY. Hiperłącze poniżej....

Czytaj więcej

Komunikat OKE

https://www.oke.poznan.pl/cms,5614,kto_moze_przystapic_do_egzaminu_maturalnego_w_czesci_ustnej_w_2020_r..htm...

Czytaj więcej

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja 2020/2021 Uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z nowymi terminami postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, opublikowanymi...

Czytaj więcej

Uwaga Maturzyści!

Egzaminy 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych m.in. matura(EM), egzamin potwierdzający kwalifikacje...

Czytaj więcej

REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Czytaj więcej

Szanowni Maturzyści!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że udostępnione zostały loginy i hasła dla uczniów/absolwentów zgłoszonych przez szkołę do egzaminu maturalnego. Login i hasło zdający otrzyma...

Czytaj więcej

Pilne!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 dyrekcja szkoły na podstawie zaleceń przekazanych dyrektorom szkół przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 10 marca 2020 r....

Czytaj więcej

Komunikat

W dniu 01.03.2020 r. z indywidualnego konta jednego z uczniów w dzienniku elektronicznym Vulcan zostały rozesłane do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły wulgarne i...

Czytaj więcej