W związku z tworzącymi się przed godziną 8.00 kolejkami przed wejściami głównymi do budynków szkół wchodzących w skład Zespołu dyrekcja informuje, że:

a) do budynku położonego przy ul. E. Sczanieckiej 1 można wchodzić drzwiami od strony os. Stefana Batorego, ale także drzwiami od strony boiska szkolnego,

b) do budynku liceum położonego przy ul. Tysiąclecia 6 można wchodzić wejściem głównym, ale także przez bramę od strony internatu oraz drzwiami bocznymi (przy sali gimnastycznej) – od strony ul. Stanisława Musiała.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od tego, którym wejściem uczniowie wejdą do budynku, czekał na nich będzie nauczyciel, który dokona pomiaru temperatury.