Samorząd Uczniowski uprzejmie prosi szeroko pojętą społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu o oddawanie krwi na rzecz członka rodziny jednej z naszych uczennic.

Osoba potrzebująca wsparcia odznacza się grupą „B-„. Wszystkie osoby dobrego serca proszone są o wstawienie się w punkcie poboru krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – oddział terenowy w Nowym Tomyślu (ul. Sienkiewicza 7).

Za wrażliwość i aktywną postawę ratująca ludzkie życie i zdrowie serdecznie dziękujemy!