Aktualności

Internat – spotkanie organizacyjne

Informujemy, że 31 sierpnia br. o godz. 18:00 w Internacie odbędzie się
spotkanie organizacyjne dla rodziców i wychowanków z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu oraz wychowawcami.

Po spotkaniu odbędzie się kwaterowanie młodzieży.

Prosimy rodziców o przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz zabranie
pościeli, naczyń codziennego użytku, sztućców i przyborów
higienicznych.

Czytaj więcej
Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca z dnia 23 sierpnia 2021r.


Rekrutacja uzupełniająca

Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu publikuje listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej, która przeprowadzona została dnia 23 sierpnia 2021r.

Kandydat zakwalifikowany potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Czytaj więcej
Aktualności

Budowa infrastruktury lekkoatletycznej – na ostatniej prostej…

Koniec wakacji to moment w kalendarzu, który budzi zróżnicowane uczucia: od nostalgii i tęsknoty za tym, co przeminęło, po radość i nadzieję, że nowy rok szkolny dostarczy nam szeregu ciekawych doświadczeń. Mając na uwadze powyższe okoliczności, dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 dokłada wszelkich starań, aby początek nowego roku szkolnego nie był dla nikogo źródłem rozczarowania, a wręcz przeciwnie, motywacji skłaniającej do wszechstronnego rozwoju ciała i ducha.

To z myślą o tym procesie rozpoczęte w czerwcu 2021r. prace nad rozbudową kompleksowej infrastruktury lekkoatletycznej wkraczają w ostateczną fazę. Właśnie zakończone zostały prace ziemne i konstrukcyjne. Ostatnim etapem projektu jest więc położenie tartanowej nawierzchni sportowej, co w pewnej mierze uzależnione jest od warunków pogodowych. Miejmy nadzieję, że pogoda w najbliższym czasie dopisze i już na początku września możliwe będzie uroczyste otwarcie kompleksu, na który składać się będą: bieżnia przeznaczona dla biegów sprinterskich (100m), dwie skocznie – do skoku w dal oraz wzwyż, a także koło do pchnięcia kulą.

Efekty prac już dziś są zadowalające i pozwalają przyjąć założenie, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Troskę o realizację projektu wykazują bowiem nie tylko dyrekcja oraz wykonawcy z ramienia firmy Mardo Sport, ale także przedstawiciele organu prowadzącego szkołę. Dowodem żywego zainteresowania inwestycją jest spotkanie, do którego doszło dnia 18 sierpnia 2021r. Wzięli w nim udział wicestarosta nowotomyski – pan Marcin Brambor, pan Jakub Skrzypczak – dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu oraz dyrektor szkoły – Łukasz Frański. Finał spotkania, którego celem był nadzór nad przebiegiem prac, skłonił uczestników do sformułowania pozytywnych ocen, był jednocześnie okazją do podjęcia woli współpracy, dzięki której korzyści płynące z infrastruktury lekkoatletycznej będą mieli nie tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 1, ale także szeroko rozumiana społeczność lokalna, która regularnie podejmuje aktywność fizyczną, uczestnicząc w zawodach oraz inicjatywach rekreacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.

Czytaj więcej
Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu ogłasza rekrutację uzupełniającą na następujące wolne miejsca:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu:

– klasa medyczna – 11 miejsc

– klasa prawnicza – 8 miejsc

– klasa Einsteina – 4 miejsca

– klasa językowa – 9 miejsc

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu:

– technik ekonomista – 4 miejsca

– technik informatyk – 2 miejsca

– technik mechanik – 1 miejsce

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu:

– ślusarz, Aesculap Chifa – 2 miejsca

– ślusarz, Phoenix Contact Wielkopolska – 2 miejsca

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznym, dlatego należy złożyć poniższy wniosek w formie papierowej wraz z świadectwem ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginały). Jeżeli świadectwo i zaświadczenie znajdują się w naszej szkole, proszę o tym poinformować osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek do szkoły – rekrutacja uzupełniająca: http://www.zs1-nt.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wniosek.pdf

Podpisany wniosek (skan) oraz świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty można także przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@zs1-nt.pl

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

03.08.2021 r. – 05.08.2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku wraz z świadectwem ukończenia szkoły oraz zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

16 sierpnia 2021 r. – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

17.08.2021 r. – 20.08.2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

23.08.2021 r. listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czytaj więcej
Aktualności

Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych


Rekrutacja 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu publikuje listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. 

Zobacz hiperłącza paniżej

1LO1 – klasa medyczna
1LO2 – klasa prawnicza
1LO3 – klasa Einsteina
1LO4 – klasa językowa
1TE – technik ekonomista
1TI – technik informatyk
1TM – technik mechanik
1BS – ślusarz

Komisja Rekrutacyjna

Czytaj więcej
Aktualności

Marszałek województwa wielkopolskiego w naszej szkole

W marcu 2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w organizowanym przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu konkursie – pod nazwą „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.

Uczniowie, a obecnie już absolwenci, klasy technikum ekonomicznego: Aleksandra Patan, Paulina Kaczmarek oraz Łukasz Połka otrzymali I wyróżnienie.

Tak dobre wyniki zaowocowały nagrodami rzeczowymi i finansowymi. Ogromnym zaskoczeniem była chęć osobistego wręczenia nagród trójce wyróżnionych przez pana Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którego dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 miała zaszczyt gościć 7 lipca br.

Nagrodzonym uczniom wręczono sprzęt elektroniczny w postaci tabletów, a szkoła otrzymała nagrodę finansową w wysokości 2 500 zł. 

Podczas tak ważnego spotkania dla Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu nie zabrakło oczywiście przedstawiciela Starostwa. Na ręce wicestarosty pana Marcina Brambora został wręczony list gratulacyjny. 

Przy okazji wizyty w naszej szkole pan Jacek Bogusławski śledził postępy prac przy budowie infrastruktury lekkoatletycznej, dofinansowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Pragniemy złożyć przedstawicielom władz województwa wielkopolskiego oraz starostwa nowotomyskiego wielkie podziękowania za tak zaszczytną wizytę. 

Dziękujemy również uczniom za trud włożony w przygotowanie pracy konkursowej oraz gratulujemy sukcesów.

 

Czytaj więcej
Aktualności

Przełomowa inwestycja w historii Zespołu Szkół nr 1 – przypieczętowana!

01 lipca 2021r. to niezwykle radosny dzień dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. To właśnie dziś złożone zostały podpisy pod umową, której efektem będzie realizacja projektu pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Powiat nowotomyski reprezentowany przez pana Marka Nyćkowiaka, Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, nawiązał w ramach podpisanego dokumentu współpracę z firmą Constructo, której przedstawicielem z ramienia Zarządu był pan Tomasz Kwiatkowski. Firma ta zobowiązała się do 30 kwietnia 2022r. wykonać roboty budowlane obejmujące: 

– wydzielenie przeciwpożarowe przebudowywanej części budynku, 

– przebudowę sal lekcyjnych przy halach warsztatowych, 

– wymianę instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej i oświetlenia, 

– wymianę posadzek, 

– montaż sufitów podwieszanych, 

– remont pokrycia dachowego, 

– wykonanie instalacji odgromowej, 

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W tym epokowym momencie funkcjonowania naszej szkoły uczestniczyli także: pan Marcin Brambor – wicestarosta nowotomyski, pan Łukasz Frański – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz pan Leszek Konieczny – inspektor nadzoru budowlanego. 

Tak zaawanasowane działania uczynią z przestrzeni szkolnej nie tylko niezwykle nowoczesne środowisko nauki i pracy, ale także jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie naszego miasta, w którym organizowane będą uroczystości szkolne oraz okolicznościowe imprezy kulturalne.  

Czytaj więcej
Aktualności

Drodzy Absolwenci!

Świadectwa dojrzałości będą wydawane 5 lipca 2021 r. od godz. 14.00 w budynku szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1. Świadectwo może odebrać absolwent osobiście lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

Czytaj więcej