Aktualności

TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

16-22 września 2021r.

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich – bez wyjątku – do wzięcia udziału w akcji polegającej na przyjechaniu do szkoły, pracy, sklepu rowerem, hulajnogą, o kijkach, pieszo, na rolkach itp.

Jest to akcja wspomagająca rozruszanie się po tak długim siedzeniu w domu. 

CHALLANGE 

Zachęcamy do aktywności i ,,selfiaków” (pod postem) dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów od czwartku do czwartku!

Prosimy również o udostępnianie, aby akcja ta dotarła do jak największej liczby osób 🙂 . 

Poniżej zamieszczamy program imprezy oraz link. Zachęcamy do zapoznania się z nim, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie 😉 . 

https://nowytomysl.pl/2021/09/europejski-tydzien-zrownowazonego-transportu-2021/

Więcej szczegółów o innych atrakcjach skierowanych do uczniów udzieli pedagog szkolny Pani Justyna Szofer – Andrzejewska w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1 oraz drogą elektroniczną przez DZIENNIK VULCAN.

Samorząd Uczniowski

Czytaj więcej
Aktualności

WYOBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach szkolnych, które odbędą się 17.09.21r.

W wyborach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z wyłączeniem klas maturalnych. 

Chętne osoby prosimy o przynoszenie plakatów wyborczych (format A4, A3) do 13.09.21r. do kantorka wuefistów. 

Co ma się na nich znajdować? Hasło wyborcze, podstawowe dane osobowe, zainteresowania, itp. 

W skład nowego samorządu uczniowskiego będą wchodzić 4 osoby wybrane w tym roku szkolnym oraz 4 osoby z roku poprzedniego.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do SU z roku szkolnego 2020/2021 oraz do naszego opiekuna – Pani Martyny Kowalak.

Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami. 7 września 2021r., godz.: 17:00-18:00

TEMAT SPOTKANIA: 

 1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
 2. Informacja o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.
 3. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2015), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 4. Przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
 5. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 7. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
 8. Informacje o składkach na Radę Rodziców.
l.p.klasasalawychowawca
 3L1g32LPiotr Jarczewski
 3L2g7LDominika Wichtowska-Błoch
 3L3g9LEwa Lipiecka-Bugaj
 3L4g27LJustyna Skrzypek
 3L5g14Lwz. Małgorzata Olczyk-Szumińska

  L – budynek przy ul. Tysiąclecia 6

l.p.klasasalawychowawca
 4TE33Beata Koga
 4TI6Agata Sadowska
 4TMW5Arleta Skiba
 • budynek przy ul. E. Sczanieckiej 1
 • W – budynek warsztatów szkolnych przy ul. E. Sczanieckiej 1.
Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas programowo wyższych – 6 września 2021r., godz. 17:00-18:00

TEMATYKA SPOTKANIA: 

 1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2. 
 2. Informacja o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.
 3. Przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
 4. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 6. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
 7. Informacje o składkach na Radę Rodziców.

SALA Z OZNACZENIEM LBUDYNEK PRZY UL. TYSIĄCLECIA 6

l.p.klasasalawychowawca
 II L17LSzymon Łamaszewski
 II L24LAnna Nyćkowiak
 II L324LAnna Neugebauer-Kotlarska
 II L414LSzymon Jandy
 III L1p36LMateusz Wojcieszak
 III L2p9LKatarzyna Mrozik-Stefańska
 III L3p29LRafał Korzeniewski
 III L4p33LMagdalena Miś-Herbeć
 III L5p23LGrzegorz Mokrzycki

BUDYNEK PRZY UL. E. SCZANIECKIEJ 1 / W – BUDYNEK WARSZTATÓW PRZY UL. E. SCZANIECKIEJ 1

l.p.klasasalawychowawca
1II BsW4Anita Czajka-Mądrzak
2II TEW21Justyna Szofer-Andrzejewska
3II TM33Jacek Pieprzyk
4III TEpW23Monika Stasik
5III TIp42Michał Jarosz
6III BspW3Wojciech Skrzypek
7III BsgW22Konrad Stachowiak
8III TEg31Justyna Ratajczak
9III TIg7Sławomir Gąsiorowski
10III TMW5Leszek Chróst
Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych – 2 września 2021r., godz. 17:00-18:00

TEMATYKA SPOTKANIA: 

 1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące.
 2. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 3. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców.
 5. Informacje o dzienniku elektronicznym.
l.p.klasasalawychowawca
1I L132LRafał Putz
2I L238LJacek Matula 
3I L315LIzabela Trzeciak
4I L416LSzymon Skrzypczak
1I Bs6Maciej Mendel
2I TE7Marek Tudorowski
31TI32Zenon Lach
41TM27Adam Cieślak
 • W – budynek warsztatów szkolnych przy ul. E. Sczanieckiej 1  
 • L – budynek przy ul. Tysiąclecia 6
Czytaj więcej
Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 – przydział sal

Termin – 1 września 2021r.:

 • godz. 9:00 – klasy pierwsze, inauguracja – boisko szkolne przy ul. E. Sczanieckiej 1, spotkanie z wychowawcą (sale lekcyjne).
 • godz. 10:00 – klasy programowo wyższe – spotkanie z wychowawcą (sale lekcyjne).

Budynek przy ul. Tysiąclecia 6 w Nowym Tomyślu

l.p. klasa sala wychowawca
1 I L1 32L Rafał Putz
2 I L2 38L Jacek Matula 
3 I L3 15L Izabela Trzeciak
4 I L4 16L Szymon Skrzypczak
5 II L1 7L Szymon Łamaszewski
6 II L2 4L Anna Nyćkowiak
7 II L3 24L Anna Neugebauer-Kotlarska
8 II L4 14L Szymon Jandy
9 III L1p 36L Mateusz Wojcieszak
10 III L2p 9L Katarzyna Mrozik-Stefańska
11 III L3p 29L Rafał Korzeniewski
12 III L4p 33L Magdalena Miś-Herbeć
13 III L5p 23L Grzegorz Mokrzycki
14 III L1g 31L Piotr Jarczewski
15 III L2g 27L Dominika Wichtowska-Błoch
16 III L3g 34L Ewa Lipiecka-Bugaj
17 III L4g 21L Justyna Skrzypek
18 III L5g 35L w/z Małgorzata Olczyk-Szumińska
19 III TM 10L Leszek Chróst
20 IVTI 20L Agata Sadowska

Budynek przy ul. E. Sczanieckiej 1 w Nowym Tomyślu

l.p. klasa sala wychowawca
1 I Bs 6 Maciej Mendel
2 I TE 7 Marek Tudorowski
3 1TI 32 Zenon Lach
4 1TM 27 Adam Cieślak
5 II Bs 20 Anita Czajka-Mądrzak
6 II TE W21 Justyna Szofer-Andrzejewska
7 II TI W5 Paweł Stieler
8 II TM 29 Jacek Pieprzyk
9 III TEp W23 Monika Stasik
10 III TIp 42 Michał Jarosz
11 III Bsp W3 Wojciech Skrzypek
12 III Bsg W22 Konrad Stachowiak
13 III TEg 31 Justyna Ratajczak
14 III TIg 41 Sławomir Gąsiorowski
15 IVTE W4 Beata Koga
16 IVTM 33 Arleta Skiba
Czytaj więcej
Aktualności

Komunikat dla rodziców – ubezpieczenie NNW Szkolne

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym dobrowolnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz z ofertą ubezpieczenia NNW przygotowaną przez Generali T.U. S.A. dla naszej szkoły.


Jeżeli korzystali Państwo z ubezpieczenia w zeszłym roku szkolnym, proponowanego przez szkołę, to jest ono ważne do terminu, który mają Państwo zapisany w indywidualnej polisie i mogą je Państwo kontynuować (powinni Państwo otrzymać powiadomienie sms i e-mail o kończącej się ochronie ubezpieczeniowej).

Natomiast jeżeli chcą Państwo skorzystać z ubezpieczenia po raz pierwszy, to polisa będzie obowiązywać w dniu następnym po jej zawarciu.

Poniżej link do oferty:

Czytaj więcej
Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 przeprowadzone zostanie dnia 01 września zgodnie z następującym harmonogramem:

8.00 – Msza św. w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu.
9.00 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – klasy 1, boisko szkolne przy ul. E. Sczanieckiej 1.
10.00 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 – klasy programowo wyższe (2 – 4); spotkanie w salach z wychowawcami.

Harmonogram spotkań z wychowawcami (przydział sal) zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły dnia 30 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej