Aktualności

Znamy kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego – wybory 2020

Alfabetyczna lista kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego (po aktualizacji):

 1. Bronowicka Wiktoria – 2L1g
 2. Chłopek Zuzanna – 2Lo3p
 3. Czaban Kacper – 2TM
 4. Dębski Sebastian – 1TE
 5. Dominiak Szymon – 1Lo3
 6. Drózd Dominik – 2L2p
 7. Flieger Kinga – 2Lo3p
 8. Górecka Wiktoria – 2TEp
 9. Grochowski Sebastian – 1Lo2
 10. Grześkowiak Maja – 1Lo2
 11. Gularek Jan – 1TM
 12. Hałasik Daria – 1TE
 13. Janik Jakub – 3TM
 14. Kaczmarek Maks – 3TI
 15. Kamiński Marek – 1TM
 16. Kiełpiński Maciej – 2L2p
 17. Klimas Zuzanna – 2L1p
 18. Kortus Aleksandra – 2Lo3p
 19. Korytowska Jagoda – 2L3g
 20. Krzyżaniak Bartosz – 1TM
 21. Kurkowiak Wiktoria – 2Lo5g
 22. Lisowska Anita – 3TE
 23. Łuczak Katarzyna – 1Lo2
 24. Machucki Mikołaj – 1Lo3
 25. Matuszewska Roksana – 2TEg
 26. Możdżanowski Filip – 2L4p
 27. Nahaczewska Alicja – 2L1g
 28. Nitschke Dominik – 2L4p
 29. Nowak Andrzej – 1TE
 30. Nowak Patrycja – 2L1g
 31. Pięta Kornelia – 2L3g
 32. Rolla Franciszek – 2Lo3p
 33. Roszyk Bartosz – 1Lo3
 34. Ruta Joanna – 2Lo5g
 35. Salwowski Marceli – 1TI
 36. Skrzypczak Wiktoria – 2Lo4
 37. Sosiński Maksymilian – 1Lo3
 38. Szała Weronika – 2L2g
 39. Szarata Wiktoria – 1Lo2
 40. Szczepaniak Mateusz – 1TM
 41. Szeliga Olgierd – 2L4p
 42. Szkuta Maja – 2Lo5g
 43. Śron Mikołaj – 1Lo3
 44. Świtała Wojciech – 2TEp
 45. Tokarek Adrian – 1TM
 46. Werner Łucja – 1Lo1
 47. Wilgowicz Marika – 2L1g
 48. Zielińska Aleksandra – 2L4p
 49. Ziętarska Aleksandra – 1Lo1
Czytaj więcej
Aktualności

Uwaga, Absolwenci!

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, w imieniu Starosty Nowotomyskiego – pana Andrzeja Wilkońskiego, z przyjemnością informuje, że istnieje możliwość realizacji 2 czeków – wystawionych na kwotę 15.000 zł – z przeznaczeniem na studia w WSHiU w Poznaniu. Oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Drogi Absolwencie, skorzystaj z atrakcyjnej oferty finansowania swojej edukacji, która umożliwi Ci rozwój osobowości na miarę Twych marzeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem sekretariatu szkoły pod numerem: 61 44 23 398.

Czytaj więcej
Aktualności

SALON MATURZYSTÓW – 17-30 WRZEŚNIA 2020 ON LINE

Drodzy Maturzyści!

Przed Wami trudny rok przygotowań do matury i podejmowania decyzji o tym, co dalej.
Zachęcamy Was, Waszych Rodziców i Nauczycieli do udziału w tegorocznym Salonie Maturzystów. W tym roku Salon odbędzie się on line. Zapraszamy do STREFY NAUCZYCIELA / UCZNIA / RODZICA.
Każdy z Was może otrzymać certyfikat uczestnika Salonu oraz pobrać e-book Informatora dla Maturzystów – Perspektywy 2020.

Więcej informacji – zobacz link poniżej:

http://salonmaturzystow.pl/2020/

Pedagog szkolny

Czytaj więcej
Aktualności

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” J. Słowackiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu 2020. W tym roku przedmiotem lektury jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w projekcie wzięły udział 42 szkoły z województwa wielkopolskiego. Reprezentantem Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu jest nauczyciel języka polskiego – Szymon Łamaszewski.

Akt III

Poniżej lektura pozostałych aktów dramatu polskiego wieszcza.

Akt I
Akt II
Akt IV
Akt V
Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami. 7 września 2020 r., godz.: 17:00-18:00

TEMAT SPOTKANIA: 

 1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
 2. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły. 
 3. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2015), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 4.  Sprawy organizacyjne i bieżące.
 5. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 7. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
 8. Informacje o dzienniku elektronicznym.
1. III LA38Lmgr Edyta Łyżwa
2. III LB9Lmgr Marek Tudorowski
3.III LC14Lmgr Maciej Mendel 
4.III L1W17mgr Rafał Putz  
5.III L26mgr Jacek Matula 
6.III L340mgr Mirosława Liman 
7.IV TE41mgr Elżbieta Kondrat 
8.IV TI144mgr Zenon Lach 
9.IV TI242mgr Danuta Bukczyńska 
10.IV TMPT2mgr Szymon Skrzypczak 

*W – budynek warsztatów szkolnych

  L – budynek na ul. Tysiąclecia

Czytaj więcej
Aktualności

Apel o korzystanie z różnych wejść prowadzących do budynku szkoły

W związku z tworzącymi się przed godziną 8.00 kolejkami przed wejściami głównymi do budynków szkół wchodzących w skład Zespołu dyrekcja informuje, że:

a) do budynku położonego przy ul. E. Sczanieckiej 1 można wchodzić drzwiami od strony os. Stefana Batorego, ale także drzwiami od strony boiska szkolnego,

b) do budynku liceum położonego przy ul. Tysiąclecia 6 można wchodzić wejściem głównym, ale także przez bramę od strony internatu oraz drzwiami bocznymi (przy sali gimnastycznej) – od strony ul. Stanisława Musiała.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od tego, którym wejściem uczniowie wejdą do budynku, czekał na nich będzie nauczyciel, który dokona pomiaru temperatury.

Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie wychowawców klas drugich (Liceum, Technikum, BS) i trzecich (technikum oraz BS) z rodzicami

Spotkanie wychowawców klas pierwszych  z rodzicami. 3 września 2020r.,godz.: 17:00-18:00

TEMAT SPOTKANIA: 

 1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
 2. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące.
 3. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 4. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców,
 6. Informacje o dzienniku elektronicznym.
1. II BspPT2mgr Sebastian Wencel
2. II BsgW17w/z mgr Dariusz Knapik
 3.II L1p36Lmgr Mateusz Wojcieszak
 4.II L2p14Lmgr Katarzyna Mrozik- Stefańska
 5.II L3p29Lmgr Rafał Korzeniewski
 6.II L4p15Lmgr Magdalena Miś-Herbeć
 7.II L5p23Lmgr Grzegorz Mokrzycki
 8.II L1g32Lmgr Piotr Jarczewski
 9.II L2g21Lmgr Dominika Wichtowska-Błoch
 10.II L3g33Lmgr Ewa Lipiecka-Bugaj
 11.II L4g24Lmgr Justyna Skrzypek
 12.II L5g35Lmgr Joanna Uramowska
 13.II TIp27mgr Michał Jarosz
 14.II TIg31mgr Sławomir Gąsiorowski
 15.II TEpW23mgr Monika Stasik
 16.II TEg7mgr Justyna Ratajczak
 17.II TMW5mgr Leszek Chróst
 18.III Bs6mgr Emanuela Grychta
 19.III TEW21mgr Beata Koga
 20.III TI29mgr Agata Sadowska
 21.III TM33mgr Arleta Skiba

*W – budynek warsztatów szkolnych

  L – budynek na ul. Tysiąclecia

Czytaj więcej