Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga uczniowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego (wybór dalszego kierunku kształcenia młodzieży).

Po co mi doradztwo?

Działania dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby mają na celu:

 • zdiagnozowanie potrzeb i problemów ucznia z zakresu aktywizacji zawodowej;
 • wytyczenie ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej osoby;
 • przygotowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania)- zaplanowanie konkretnych kroków kariery zawodowej;
 • stworzenie zawodowego portfolio i/lub dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowanie do poruszania się po aktualnym rynku pracy;
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
 • wspieranie ucznia – wspomaganie w rozwoju oraz wyeksponowaniu cech sprzyjających poradzeniu sobie z problemami w obszarze zawodowym.
Bezpłatne konsultacje

Lista instytucji udzielających bezpłatnych konsultacji zawodowych:

 • Powiatowy Urząd Pracy;
 • Młodzieżowe Centra Kariery;
 • Szkoły w tym także Szkolne Ośrodki Kariery;
 • Poradnie Psychologiczno – Pedgagogiczne;
 • Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej przy Ochotniczych Hufcach Pracy.
Płatne usługi

Istnieje możliwość korzystania z internetowych usług zwanych e-doradztwo zawodowe.

Na stronach internetowych można skorzystać z bezpłatnych i płatnych badań narzędziami diagnostycznymi w zakresie motywacji, zainteresowań, wartości, doświadczeń życiowych, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.