Świadectwa dojrzałości będą wydawane 5 lipca 2021 r. od godz. 14.00 w budynku szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1. Świadectwo może odebrać absolwent osobiście lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu