ostatnio zbieraliśmy makulaturę dla Mai, a teraz rozpoczynamy zbiórkę dla Lilki. Niepotrzebny papier prosimy o przynoszenie do kantorów nauczycieli wychowania fizycznego do 22.06.22 roku. Liczymy na duże zaangażowanie! Koordynatorem zbiórki jest pani Martyna Kowalak – opiekun samorządu uczniowskiego. 

Samorząd Uczniowski