W dniu 27 maja 2024 roku odbyło się I posiedzenie Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała do tej Rady również dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Pana Łukasza Frańskiego. Wręczenie powołań członkom Rady przez Panią Minister odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Pani Minister Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego. 

Do zadań Rady należy w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.