Egzamin zawodowy

Harmonogramy

Listy zdających - cz.pisemna (elektroniczna)

Listy zdających - cz.pisemna (papierowa)

Listy zdających - cz. praktyczna

Listy zdających - cz.praktyczna (poprawa)