Egzamin zawodowy

Część pisemna:

Część praktyczna:

Wykaz pomocy dydaktycznych: