Liczba absolwentów:185
Liceum Ogólnokształcące:127
Technikum:58

Medal „Złoty Absolwent” otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen (liczoną do dwóch miejsc po przecinku) na świadectwie ukończenia szkoły i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą.

Tytuł i medal „Złotego Absolwenta” uzyskali:

LO: Klaudia Jarosz – 3LO2, średnia ocen: 5,72.

TECH: Marcin Stachowiak – 4TM (technikum w zawodzie technik mechanik), średnia ocen: 5,59. 

Medal „PrymuSówka” otrzymuje każdy absolwent, który w całym cyklu kształcenia otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem.

Medal ten otrzymali:

LO:

TECH:

Gabriela Rożek 3LA

Kecja Kasperska 4TE (technikum w zawodzie technik ekonomista)

Remigiusz Fornalik 3LB

Maja Łuczak 4TE (technikum w zawodzie technik ekonomista)

Joanna Hybiak 3LB

Magdalena Jarosz 4TE (technikum w zawodzie technik ekonomista)

Wiktoria Lisek 3LB

Kamelia Pawelec 4TE (technikum w zawodzie technik ekonomista)

Robert Paszke 3LB

Adrianna Walor 4TE (technikum w zawodzie technik ekonomista)

Anna Ługowska 3LO1(klasa medyczna)

Arkadiusz Bartkowiak 4TI (technikum w zawodzie technik informatyk)

Wiktoria Gniadek 3LO1

Przemysław Nawrot 4TI (technikum w zawodzie technik informatyk)

Kornelia Dyderska 3LO1

Marcin Stachowiak 4TM (technikum w zawodzie technik mechanik)

Aleksandra Ranz 3LO2(klasa medyczna)

Jakub Cichy 4TM (technikum w zawodzie technik mechanik)

Klaudia Jarosz 3LO2

Laura Wyrwa 3LO2

Aleksandra Sztych 3LO2

Weronika Gąsiorowska 3LO2

Maciej Łuczak 3LO2

Ernest Frański 3LO2

Oliwia Jenek 3LO3(klasa prawnicza)

Patryk Drózd 3LO4(klasa Einsteina)

Jędrzej Łukaszyk 3LO4

Aleksandra Owczarczak 3LO4

Weronika Tarkawian 3LO4

Świadectwa z biało-czerwonym paskiem:

LO:

TECH:

31

16

Klasy z najwyższą frekwencją:

LO:

TECH:

3LO1 – 86,86%

4TM – 85,57%

Klasy z najwyższą średnią ocen:

LO:

TECH:

3LO4 – 4,49

4TE – 4,51

Medal Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. 

Medal otrzymała: 

Kecja Kasperska – 4TE (technikum w zawodzie technik ekonomista), średnia 5,87.