Uwaga Maturzyści!

W związku ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2021 dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu informuje, że korekty deklaracji można dokonać na wypełnionym wcześniej załączniku 1a w terminie do 8 lutego 2021 r.

Absolwenci, którzy nie dokonają zmian (korekty) deklaracji muszą liczyć się z konsekwencjami:

 a. zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,

b. uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym, na świadectwie jako wynik będą mieli wpisane 0%,

c. uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy.

 Informacja (tryb postępowania) dla uczniów i absolwentów dotycząca składania deklaracji maturalnych oraz wprowadzania korekt w deklaracjach już złożonych w kontekście wprowadzonych zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r.

Możliwości działania

Jeżeli jesteś uczniem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a):

Uwaga! Jeżeli jesteś uczniem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020r., nie możesz w 2021r. przystąpić do egzaminu maturalnego.

a)    nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: 

  • zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
  •  jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b)   jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021r.  korektę deklaracji 1a,

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021r. załącznik 30.

Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje:

a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:

– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,

– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś:

 

a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:

– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,

– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

                                                                                                             Dyrektor ZS1NT : Łukasz Frański

*podstawa prawna zmian:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314).