W dniach 15 – 16 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie odbył się finał ogólnopolski VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. 

Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych w kraju uczniów z całej Polski. 
Głównym organizatorem Olimpiady WiUM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Od tego roku Olimpiada została objęta Patronatem Naukowym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, natomiast Patronat Honorowy nad tegorocznym finałem pełnił Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek. 
W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz w języku angielskim. Następnie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu Excel.

W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy z części praktycznej uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się wiedzą przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów zawodowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej. 

Jakub nie zakwalifikował się do ścisłego finału, ale jak podkreślali organizatorzy Olimpiady, jest jednym z 64 najlepszych ekonomistów w Polsce i uzyskał zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wróciliśmy do Nowego Tomyśla dumni, ale także zmotywowani, by za rok powalczyć o tytuł laureata. 

Ogromne gratulacje składamy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów! 

Red. Anna Nyćkowiak