Fotowoltaika to najprostsza forma wytwarzania energii elektrycznej polegająca na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli. Taki innowacyjny sposób pozyskania energii odnawialnej ma przewagę nad energią uzyskiwaną z innych źródeł. Dlatego że można korzystać z tej technologii w zasadzie wszędzie. 

W związku z tym, że współczesny człowiek stara się wszelkimi możliwymi sposobami uniknąć katastrofy klimatycznej, proekologiczne działanie jest nie tylko potrzebą, ale obowiązkiem każdego z nas. Jedyna szansa, żeby ochronić ludzkość przed zagładą, to podjęcie natychmiastowych działań: nie za rok czy za pięć, teraz. 

Na to szlachetne wezwanie instytucji działających na rzecz ekologii odpowiada już dziś Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, która zdecydowała się wdrożyć w życie projekt oparty na fotowoltaice.

Oto kilka szczegółów dotyczących tego przedsięwzięcia:

– zainstalowano 52 szt. paneli o mocy 380 Wp,

– łączna zainstalowana moc 19,76 kWp,

– powierzchnia generatora (paneli) – 94,7 m2,

– planowana ilość energii wyprodukowanej w pierwszym roku to 20 526,2 Kwh,

– emisja Co2, której uda się uniknąć – 9626 Kg/rok (musielibyśmy zasadzić 1140 drzew, aby wchłonęły taką ilość dwutlenku węgla). 

Dzięki takiej ilości energii: żarówka 100W mogłaby świecić przez 202 560 godzin = 8553 dni = 23,5 roku, suszarka 2000 W podejmowałaby pracę 5131 razy przez 15 minut, pralka klasy A+++ wykonałaby 29 322 cykli, natomiast smartfon można by ładować przez 2932 lata = 1 070 284 razy.

Korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii jest bardzo dużo, dla nas najważniejszym jest to, że społeczność Nowego Tomyśla i okolic będzie mogła cieszyć się lepszym zdrowiem dzięki czystszemu powietrzu. Gratulujemy więc dyrekcji, że poczyniła śmiałe kroki, dając dobry przykład w działalności na rzecz Ziemi, której święto zbiegło się w czasie z realizacją tego wyjątkowego projektu (przypomnienie red. Dzień Ziemi – 22 kwietnia).