PrzedmiotDataGodzina
Język polski – PP7 stycznia 20229.00
Biologia – PR14.00
Matematyka – PP10 stycznia 20229.00
Historia – PR14.00
Język angielski / Język niemiecki – PP12 stycznia 20229.00
Język angielski – PR14.00
Język polski, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka – PR13 stycznia 20229.00