Świadectwa maturalne w określonych w harmonogramie salach i godzinach wydawać będą  wychowawcy klas.

Absolwenci liceum odbierający świadectwa na sali nr 2 wchodzą i wychodzą bramą od ul. S. Musiała.

Absolwenci technikum odbierający świadectwa na sali nr 1 wchodzą wejściem od ul. E. Sczanieckiej, wychodzą wejściem od ul. S. Musiała. 

Po odbiór świadectwa do szkoły może przyjść absolwent bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczki) w trakcie przemieszczania się.

Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły nakazuje się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASAGODZ.SALAWYCHOWAWCA
3LO18:00 – 9:00 sala 2RAFAŁ PUTZ
3LO29:30 – 10:30sala 2JACEK MATULA
3LO311:00 – 12:00 sala 2MIROSŁAWA LIMAN
3LA12:30 – 13:30sala 2EDYTA ŁYŻWA
3LB14:00 – 15:00sala 2MAREK TUDOROWSKI
3LC15:30 – 16:30sala 2MACIEJ MENDEL

TECHNIKUM

KLASAGODZ.SALAWYCHOWAWCA
4TE8:00 – 9:00 sala 1ELŻBIETA KONDRAT
4TI19:30 – 10:30sala 1ZENON LACH
4TI211:00 – 12:00 sala 1DANUTA BUKCZYŃSKA
4TM12:30 – 13:30sala 1SZYMON SKRZYPCZAK