W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką Dominiką Wichtowską-Błoch wzięli udział w projekcie prowadzonym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu o nazwie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 –Ligi Przedmiotowe: Liga Języka Angielskiego. Koordynatorem, który czuwał nad ich pracą, był prof. UAM dr hab. Sebastian Paczos. 

Nasza szkoła była jedną z wielu szkół biorących udział w projekcie. Realizując jego założenia, uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią Dominikę Wichtowską-Błoch, które przygotowywały ich do rozgrywek tzw. meczów rozgrywanych na żywo w systemie teletransmisji z innymi szkołami. W ramach projektu uczniowie rozegrali 5 meczy o następującej tematyce:

  1. Runda I – użycie czasów w języku angielskim, idiomy, przyimki;
  2. Runda II – geografia Wysp Brytyjskich;
  3. Runda III – konstrukcje gramatyczne w zdaniach prostych i złożonych, czasowniki;
  4. Runda IV – kobiety pisarki w Wielkiej Brytanii;
  5. Runda V – konstrukcje gramatyczne w zdaniach złożonych, kolokacje, słowotwórstwo.

Nasi uczniowie w składzie: Julia Modzelewska, Klaudia Adamczak, Łukasz Ruta, Mateusz Żygalski, Jakub Hercog, Michalina Krysiak, Witktoria Nyga, Marta Matusiewicz-Koza wywalczyli ostatecznie III miejsce w Wielkopolsce. 

W dniu 05.12.2022r.  odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez Pana Dyrektora Łukasza Frańskiego.

Wszystkim uczniom oraz opiekunowi projektu serdecznie gratulujemy!

Red. Dominika Wichtowska-Błoch