W dniu 15 października 2020 roku podczas konferencji prasowej Premier Rządu zapowiedział wprowadzenie nauczania hybrydowego w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefie żółtej. Ponieważ nie ukazały się dotychczas akty prawne uszczegóławiające sposoby takiego nauczania, kierując się wcześniejszymi wytycznymi MEN dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły, wprowadzam na najbliższe dwa tygodnie, tj. od 19 do 30 października 2020 roku, następujące zmiany w organizacji pracy szkoły:

  • Od 19 do 23 października zajęcia w trybie stacjonarnym będą miały klasy: 1LO1, 1LO2, 1LO3, 1 LO4, 1 TE, 1 TI, 1 TM, 3LA, 3 LB, 3 LC, 3LO1, 3 LO2, 3 LO3, 4 TI1, 4 TI2, 4TE, 4 TM;
  • Od 19 do 23 października zajęcia w trybie zdalnym będą miały klasy: 2L1p, 2L2p, 2L3p, 2L4p, 2L5p, 2L1g, 2L2g, 2L3g, 2L4g, 2L5g, 2TEp, 2TEg, 2 TIp, 2TIg, 2 TM,    3 TE, 3 TI, 3 TM;
  • Od 26 do 30 października zajęcia w trybie stacjonarnym będą miały klasy: 2L1p, 2L2p, 2L3p, 2L4p, 2L5p, 2L1g, 2L2g, 2L3g, 2L4g, 2L5g, 2TEp, 2TEg, 2 TIp, 2TIg, 2 TM,    3 TE, 3 TI, 3 TM;
  • Od 26 do 30 października zajęcia w trybie zdalnym będą miały klasy: 1LO1, 1LO2, 1LO3, 1 LO4, 1 TE, 1 TI, 1 TM, 3LA, 3 LB, 3 LC, 3LO1, 3 LO2, 3 LO3, 4 TI1,4 TI2, 4 TE, 4 TM;
  • Od 19 do 30 października wszystkie klasy szkoły branżowej I stopnia będą miały zajęcia w trybie stacjonarnym;
  • Zajęcia praktyczne klas 1 TM, 2 TM, 3 TM   w całym okresie od 19 do 30 października będą się odbywały w trybie stacjonarnym;
  • Wszystkie zajęcia zarówno te w trybie stacjonarnym, jak i w trybie zdalnym będą przeprowadzane zgodnie z dotychczasowym planem umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Łukasz Frański 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu