Szanowni Maturzyści!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu informują,  że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2021 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

 https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość  opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, mają dodatkowo obowiązek  dostarczyć do dyrektora szkoły, w   terminie do 7 marca 2021, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

                                                                                                       Dyrektor ZS1NT

                                                                                                         Łukasz Frański