Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przyjęły dnia 27 czerwca 2024r. smutną wiadomość o śmierci naszego Ucznia – Adriana Piosika, tegorocznego Absolwenta Branżowej Szkoły I stopnia.  

Przedwczesna śmierć Adriana jest dla nas źródłem głębokiego żalu i poczucia straty. Dlatego wyrażamy najszczersze słowa współczucia Rodzinie oraz Bliskim.