Dnia 14 czerwca 2022r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. Jedyną osobą ubiegającą się o tę funkcję był obecny dyrektor Łukasz Frański. 

Po dokonaniu merytorycznej oceny pana Łukasza Frańskiego, wysłuchaniu przedstawionej przez niego koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, w wyniku głosowania tajnego konkurs został rozstrzygnięty bezwzględną większością głosów, a obecny dyrektor został kandydatem do objęcia tego stanowiska na kolejną pięcioletnią kadencję. Zgodnie z procedurami przed objęciem ww. funkcji wynik konkursu musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego. Ostatnim etapem tego złożonego procesu będzie powierzenie panu Łukaszowi Frańskiemu stanowiska, które piastować będzie od dnia 01 września 2022r. 

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu zwycięzcy konkursu serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów w karierze zawodowej.