Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 dyżurują w pokoju nauczycielskim przy ul. E. Szczanieckiej 1.

Wychowawcy klas pełnią dyżur w podanych poniżej salach:

BUDYNEK – UL. TYSIĄCLECIA 6

l.p.klasasalawychowawca
1. 1L1p27Lmgr Mateusz Wojcieszak
2. 1L1g23Lmgr Piotr Jarczewski
3. 1L2p14Lmgr Katarzyna Mrozik-Stefańska
4. 1L2g24Lmgr Beata Piotrowska
5. 1L3p19Lmgr Rafał Korzeniewski
6. 1L3g25Lmgr Ewa Lipiecka-Bugaj
7. 1L4p26Lmgr Magdalena Miś-Herbeć
8. 1L4g11Lmgr Justyna Skrzypek
9. 1L5p15Lmgr Grzegorz Mokrzycki 
10. 1L5g8Lmgr Joanna Uramowska
11. II LA16Lmgr Edyta Łyżwa
12. II LB1Lmgr Marek Tudorowski
13. II LC20Lmgr Maciej Mendel
14. III LA28Lmgr Jacek Stępniewski
15. III LB17Lmgr Adam Cieślak

BUDYNEK – UL. E. SCZANIECKIEJ 1

16. 1TEpW22w/z mgr Maria Mizerska
17. 1TEg7mgr Justyna Ratajczak
18. 1TIpW20mgr Michał Jarosz
19. 1TIg42mgr Sławomir Gąsiorowski
20. 1TMgW16mgr Leszek Chróst
21. 1BspPT2mgr Sebastian Wencel
22. 1BsgW10mgr Konrad Stachowiak
23. II Bs27mgr Emanuela Grychta
24. II L1W17mgr Rafał Putz
25. II L220mgr Jacek Matula
26. II L340mgr Mirosława Liman
27. II TEW21mgr Beata Koga
28. II TIW5mgr Agata Sadowska
29. II TM33mgr Arleta Skiba
30. III BsW15mgr Beata Woelk-Kaczmarek
31. III TEW19mgr Elżbieta Kondrat
32. III TI144mgr Zenon Lach
33. III TI231mgr Danuta Bukczyńska
34. III TMW23mgr Szymon Skrzypczak
35. III L132mgr Aleksandra Sara
36. III L2W3mgr Szymon Jandy
37. III L329mgr Anna Nyćkowiak
38. III L46mgr Szymon Łamaszewski
39. IV TEW4mgr Justyna Szofer-Andrzejewska
40. IV TI41mgr Paweł Stieler
41. IV TMPt1mgr Jacek Pieprzyk