Liceum ogólnokształcące

prawnicza-logo

Klasa prawnicza

W ramach nauki w klasie prawniczej oferujemy:
 • rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii,
 • uczestnictwo w lektoratach z języka angielskiego i niemieckiego, a dla chętnych, w ramach zajęć dodatkowych, również języka rosyjskiego,
 • naukę przedmiotu uzupełniającego „Elementy prawa”, wprowadzającego w zagadnienia prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy czy prawa karnego,
 • możliwość udziału w warsztatach z zakresu prawa oraz wykładach prowadzonych przez przedstawicieli zawodów prawniczych.

Patronat nad klasą sprawuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów uczniowie posiądą wiedzę dotyczącą:

 • mechanizmów regulujących działanie systemu prawnego w Polsce,
 • funkcjonowania organów administracji samorządowej, – funkcjonowania organów ścigania,
 • przepisów prawa regulujących różne dziedziny życia m.in. stosunki majątkowe, rodzinne, zawodowe,
 • specyfiki poszczególnych zawodów prawniczych,
 • etyki zawodów prawniczych.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, będący efektem stosowania nowoczesnych metod przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i wymagających nauczycieli, wykorzystujących w pracy najnowsze zdobycze techniki.

Absolwent klasy prawniczej to osoba dysponująca szeroką znajomością zagadnień z języka polskiego i historii, biegle władająca dwoma lub trzema językami obcymi. Daje mu to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach, takich jak: prawo, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne czy politologia, ale także filologia polska lub historia.

Dla podejmujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 cykl kształcenia trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum – 3 lata
 • dla absolwentów szkoły podstawowej – 4 lata.
medyczna-logo

Klasa medyczna

W ramach nauki w klasie medycznej oferujemy:
 • rozszerzony program nauczania biologii i chemii,
 • uczestnictwo w lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, a dla chętnych, w ramach zajęć dodatkowych, również języka rosyjskiego,
 • realizację autorskiego programu „Zdrowie i higiena człowieka”, w ramach którego zajęcia odbywają się z przedstawicielami różnych zawodów branży medycznej.

Podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów uczniowie posiądą wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i morfologii człowieka wzbogaconej o terminologię łacińską i angielską,
 • profilaktyki chorób i podstawowych metod leczenia,
 • etyki lekarskiej,
 • podstawowych problemów zdrowotnych współczesnej cywilizacji,
 • mechanizmów działania służby zdrowia, – skutecznego udzielania pierwszej pomocy,
 • funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania będący efektem stosowania nowoczesnych metod przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i wymagających nauczycieli wykorzystujących w pracy najnowsze zdobycze techniki.

Absolwent klasy medycznej to osoba dysponująca szeroką wiedzą z biologii i chemii, znająca języki obce. Daje mu to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach, takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna czy chemia przemysłowa, ale także biologia lub wychowanie fizyczne.

Dla podejmujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 cykl kształcenia trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum – 3 lata
 • dla absolwentów szkoły podstawowej – 4 lata.
einstein-logo

Klasa Einsteina

W ramach nauki w klasie Einsteina proponujemy:
 • rozszerzony program nauczania matematyki i fizyki,
 • uczestnictwo w lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, a dla chętnych, w ramach zajęć dodatkowych, również języka rosyjskiego,
 • naukę przedmiotu uzupełniającego „Matematyka praktyczna”, wprowadzającego w zagadnienia praktycznego zastosowania matematyki we współczesnym świecie od technologii przetwarzania informacji, poprzez elementy statystyki po teorię gier.

Podczas zajęć uczniowie posiądą wiedzę dotyczącą:

 • rodzajów logicznego rozumowania tj. dedukcja (dochodzenia do określonego wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek) czy indukcja („od szczegółu do ogółu”) i ich praktycznego zastosowania,
 • najważniejszych teorii matematycznych i ich wpływu na rozwój cywilizacji,
 • historii wszechświata,
 • energetyki jądrowej,
 • odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz konsekwencji ich zastosowania we współczesnym świecie,
 • fizycznych aspektów globalnego ocieplenia.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania będący efektem stosowania nowoczesnych metod przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i wymagających nauczycieli wykorzystujących w pracy najnowsze zdobycze techniki.

Absolwent klasy Einsteina to osoba dysponująca szeroką wiedzą z matematyki i fizyki, znająca języki obce. Daje mu to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku maturalnego na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach, takich jak: cybernetyka, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, astronomia, nanotechnologia, ale także matematyka i fizyka.

Dla podejmujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 cykl kształcenia trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum – 3 lata
 • dla absolwentów szkoły podstawowej – 4 lata.