Gdy dnia 05 września 2022r. nastąpiło uroczyste otwarcie hal warsztatowych i pracowni technicznych, jako społeczność Zespołu Szkół nr 1 odczuwaliśmy nieskrywaną radość i dumę. Po upływie zaledwie 3 tygodni mamy po raz kolejny ogromną przyjemność zakomunikować, że proces modernizacji szkoły nie został zakończony. Wręcz przeciwnie, rozwijał się będzie w najbliższym czasie bardzo dynamicznie, skutkując zwiększeniem wartości użytkowej budynków szkoły w bardzo dużym zakresie.

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Powiat Nowotomyski uzyskał bowiem dofinansowanie w kwocie blisko 6 000 000,00 złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej 1”. Głównym celem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków nowotomyskiego „Staszica”: budynku głównego szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz budynku przywarsztatowego użytkowanego jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

         Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem zarówno prace termomodernizacyjne, tj. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, jak i modernizację instalacji grzewczych – polegającej na dodaniu układu pomp ciepła wspomagających węzły cieplne dostarczające ciepło do obu budynków. Dodatkowo, w obydwu modernizowanych budynkach planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej.

Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 7 376 245,22 zł. Obecnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2023 roku.