Dnia 22 czerwca 2021r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Dyrektor, pan Łukasz Frański, podpisał umowę z panem Jarosławem Stefańskim, Prezesem Zarządu firmy Mardo Sport Sp. z o.o., na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu”. W spotkaniu wzięli udział również pan Marcin Brambor, Wicestarosta Nowotomyski oraz pan Jacek Pieprzyk, Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego. 

W ramach zadania planuje się budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej prostej o długości 127 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż oraz rzutni do pchnięcia kulą. Całkowita wartość zadania wynosi 469 752,28 zł. Projekt dofinansowany zostanie ze środków budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach tzw. „Programu lekkoatletycznego” w kwocie 80 000,00 zł. Pozostałe środki stanowić będą wkład własny powiatu nowotomyskiego. Celem projektu jest stworzenie warunków do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz ich rozwoju na terenie powiatu nowotomyskiego. 

Firma Mardo Sport Sp. z o.o. ma 3 miesiące na wykonanie zadania od dnia podpisania umowy. Zatem bieżnia powinna zostać oddana do użytku najpóźniej 22 września br., jednakże mamy nadzieję, że już od 1 września uczniowie będą mogli z niej korzystać podczas konkurencji biegowych i lekkoatletycznych na wychowaniu fizycznym.