Proces rozbudowy bazy szkoły trwa i przechodzi kolejne etapy. Jednym z bardzo ważnych celów tego procesu jest modernizacja warsztatów szkolnych – na miarę XXI wieku. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, dyrekcja naszego Zespołu zabiega o możliwość realizacji projektu, który pozwoli tę bazę unowocześnić: „Modernizacja i doposażenie infrastruktury na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Mamy nadzieję, że prowadzone obecnie czynności – polegające na ocenie merytorycznej składanych dokumentów – zwieńczone zostaną akceptacją. Tym bardziej, że nasza społeczność wspierana jest przez życzliwych przyjaciół, do grona których należy pan Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zachęcamy do obejrzenia filmiku, który odsłania kulisy tego przedsięwzięcia.