Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu informuje uczniów oraz ich rodziców, że od 26 października 2020 zajęcia we wszystkich klasach będą się odbywać w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczące zajęć praktycznych będą podane w oddzielnym komunikacie. Lekcje będą prowadzone według dotychczas obowiązującego planu dydaktycznego.