Dnia 20 września 2021r. w na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu sportowego, na który składają się: czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 127m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Starosta oraz Wicestarosta Nowotomyscy – panowie Andrzej Wilkoński i Marcin Brambor, Tadeusz Waczyński – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie, ale także Członkowie Zarządu i Rady Powiatu Nowotomyskiego, proboszczowie nowotomyskich parafii, dyrektorzy firm,  placówek kulturalno-oświatowych czy prezesi instytucji oraz stowarzyszeń o charakterze sportowym. W tym ważnym dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 wydarzeniu uczestniczyli także uczniowie wybranych klas wraz z nauczycielami, dla których moment oficjalnego oddania infrastruktury sportowej do użytku stanowi zwieńczenie marzeń o środowisku pracy i edukacji godnym przyszłych mistrzów olimpijskich. Nie byłoby to możliwe bez owocnej współpracy ludzi dobrej woli, działających na różnych szczeblach administracji – na poziomie województwa, powiatu oraz szkoły. To właśnie z tego powodu znaczenie solidarności i determinacji w działaniu podkreślał w swym przemówieniu pan Łukasz Frański – dyrektor Zespołu, który wyrażając radość z ukończenia prac budowlanych, po raz kolejny zadeklarował, że korzyści płynące z infrastruktury lekkoatletycznej będą czerpać nie tylko uczniowie podległej mu placówki, ale także szeroko rozumiana społeczność lokalna pragnąca rozwoju ciała i ducha w warunkach na miarę XXI wieku. Gdy po słowach wdzięczności i podziękowań kompleks sportowy został poświęcony przez księży proboszczów – Krzysztofa Ratajczaka oraz Grzegorza Walachowskiego –  można było przystąpić do ceremonii otwarcia. Została ona przeprowadzona w wyjątkowy sposób, za sprawą zmagań „rodzimych lekkoatletów”: w biegu na 60 metrów ramię w ramię stanęli reprezentanci opalenickiego, zbąszyńskiego oraz nowotomyskiego klubu biegacza (Ryszard Bronowicki, Tomasz Końka, Hubert Kukawa oraz Kinga Walentowska), którzy w pełnym solidarności geście przekroczyli linię mety wspólnie, „przecinając wstęgę”. Przepiękny bój stoczyli ze sobą tego dnia bracia Szymon i Jakub Skrzypczakowie, skacząc wzwyż techniką flop. W rolę kulomiota wcielił się z kolei pan Marcin Brambor, który udowodnił, że można łączyć pracę samorządowca z miłością do sportu. Natomiast pełen gracji skok w dal oddała nauczycielka wychowania fizycznego oraz opiekunka samorządu uczniowskiego – pani Martyna Kowalak.  

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – to słowa powszechnie znane i przywoływane podczas uroczystości otwarcia obiektów sportowych. Wypowiedziane w starożytności przez rzymskiego poetę – Juwenalisa z Akwinum stanowią wyraz mądrości człowieka, który żyjąc świadomie, potrafi dostrzec zależności zachodzące między aktywnością fizyczną i potencjałem intelektualnym. Jest więc niezwykle pocieszającym fakt, iż zrozumienie tak ważnych prawd życiowych znajduje odzwierciedlenie w działaniach osób odpowiedzialnych za organizację życia społecznego i kulturalnego na terenie naszego powiatu.