W marcu br. uczniowie klasy 2L3p realizowali na zajęciach języka angielskiego projekt edukacyjny pt. „The icons of British music”.  

Celem projektu było:  

  • rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do nauki języków obcych poprzez wykorzystanie ich naturalnego zainteresowania popkulturą świata anglojęzycznego; 
  • poznanie historii ikon brytyjskiej muzyki oraz poszerzenie swoich zainteresowań kulturą             i życiem społecznym Wielkiej Brytanii; 
  • doskonalenie techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym); 
  • rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. encyklopedii, słowników) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;  
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych; 
  • rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni; 
  • rozwijanie wrażliwości społecznej i estetycznej; 

W ramach projektu uczniowie poznali legendy brytyjskiej muzyki oraz poszerzyli swoje zainteresowania dotyczące popkultury świata anglojęzycznego. Zwieńczeniem projektu było wykonanie w grupach prac projektowych w języku angielskim przedstawiających biografie wybranych zespołów i muzyków.  

          Nauczyciele realizujący projekt: Magdalena Miś-Herbeć, Dominika Wichtowska-Błoch 

Koordynator projektu: Dominika Wichtowska-Błoch