Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE UCZNIA PODCZAS PANDEMII

Pandemia powoduje, że przedłuża się zdalna nauka, nasila się deficyt kontaktu z rówieśnikami. Uczniowie, tak jak my wszyscy, coraz boleśniej odczuwają izolację od świata zewnętrznego, coraz bardziej doskwiera im przebywanie w zamknięciu – w domu. Część z nich ma przed sobą różnego rodzaju egzaminy. W tej nowej rzeczywistości będą one jeszcze trudniejsze niż dotychczas. To wszystko powoduje permanentny stres i duże obciążenie psychiczne.

 W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców, nauczycieli szkół i placówek oświatowych przedstawiamy poniżej skrótowe dane informacyjne: