Prawo szkolne

Podstawowe informacje

Prawo szkolne – to podstawowe regulacje prawne życia wewnątrzszkolnego. Zasady najogólniejsze zawarte są w Statucie Szkoły i z niego wynikają bardziej szczegółowe regulaminy. Prawo to jest opracowywane przez wszystkie gremia szkoły i przez nie akceptowane.

Zasady oceniania –  jako integralny dokument Statutu obejmuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania stosowane w szkole.

Program wychowawczy określa podstawy ogólnoszkolnych działań wychowawczych, a także stanowi wskazania do opracowania działań szczegółowych – wychowawców klas i nauczycieli.