Przypadająca w tym roku 100. rocznica urodzin i wybór przez Senat RP poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej na jedną z patronek tego roku, są świetną okazją do zorganizowania szeregu upamiętniających ją przedsięwzięć.

W ZWIĄZKU Z TYM OGŁASZAMY:

1.KONKURS RECYTATORSKI POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

  • KONKURS ADRESOWANY JEST DO WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY
  • DOBÓR UTWORU JEST DOWOLNY , ALE ZAWIERAJĄCY MINIMUM 25 WERSÓW
  • OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE  OPANOWANIE PAMIĘCIOWE UTWORU, TRAFNOŚĆ INTERPRETACJI GŁOSOWEJ, OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY
  • ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PROSZĘ KIEROWAĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO DNIA 13.11 2023.

2. KONKURS NA KLASOWY TOMIK LIMERYKÓW I MOSKALIKÓW INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ POETKI

  • KONKURS SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW KLASOWYCH
  • KLASA TWORZY SWÓJ WŁASNY TOMIK NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ STWORZONE PRZEZ UCZNIÓW LIMERYKI/ MOSKALIKI
  • OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE ZARÓWNO TWÓRCZOŚĆ UCZNIÓW JAK I FORMA POWSTAŁEGO TOMIKU.
  • TOMIKI SKŁADAMY DO 16.11 2023 W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

WIELKI FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ 24.11 2023 W SALI KONFERENCYJNEJ