Rada Rodziców

Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 80 zł.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Zespołu:
• opłata na drugie dziecko = 40 zł,
• trzecie i kolejne dziecko – rodzic jest zwolniony z opłaty.

Składkę należy wpłacać na konto:

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW
41 1020 4144 0000 6802 0220 9344
– tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, klasa

Ubezpieczenie dziecka – NNW

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 59zł.

Szczegóły oferty – załączniki: