Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Ubezpieczenie

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 80 zł.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Zespołu:
• opłata na drugie dziecko = 40 zł,
• trzecie i kolejne dziecko – rodzic jest zwolniony z opłaty.

Składkę należy wpłacać na konto:

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW
41 1020 4144 0000 6802 0220 9344
– tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, klasa. 

Możliwość wpłaty u sekretarza szkoły – pokój nr 8, budynek przy ul. E. Sczanieckiej 1 (w godzinach od 8.30 do 15.30).