Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 80 zł.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Zespołu:
• opłata na drugie dziecko = 40 zł,
• trzecie i kolejne dziecko – rodzic jest zwolniony z opłaty.

Składkę należy wpłacać na konto:

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW

41 1020 4144 0000 6802 0220 9344

tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, klasa

Ubezpieczenie dziecka – NNW

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 59zł. Musi być poparta wypisaniem oświadczenia (zobacz załącznik), które należy dostarczyć do 27 września 2019r. do pokoju nr 8 w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1.

Szczegóły oferty – załączniki:

Składkę należy wpłacać na konto:

SKO KONTO PLAN RADY RODZICÓW

92 1020 4144 0000 6102 0220 9351

– tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, klasa