Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 493 ze zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. W związku z powyższym harmonogram Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, udostępniony na naszej stronie internetowej oraz w naszym folderze promocyjnym, został anulowany. Gdy tylko nowy harmonogram zostanie ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej, zostanie on również zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”.