Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu ogłasza rekrutację uzupełniającą na następujące wolne miejsca:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu:

– klasa medyczna – 11 miejsc

– klasa prawnicza – 8 miejsc

– klasa Einsteina – 4 miejsca

– klasa językowa – 9 miejsc

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu:

– technik ekonomista – 4 miejsca

– technik informatyk – 2 miejsca

– technik mechanik – 1 miejsce

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu:

– ślusarz, Aesculap Chifa – 2 miejsca

– ślusarz, Phoenix Contact Wielkopolska – 2 miejsca

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznym, dlatego należy złożyć poniższy wniosek w formie papierowej wraz z świadectwem ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginały). Jeżeli świadectwo i zaświadczenie znajdują się w naszej szkole, proszę o tym poinformować osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek do szkoły – rekrutacja uzupełniająca: http://www.zs1-nt.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wniosek.pdf

Podpisany wniosek (skan) oraz świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty można także przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@zs1-nt.pl

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

03.08.2021 r. – 05.08.2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku wraz z świadectwem ukończenia szkoły oraz zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

16 sierpnia 2021 r. – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

17.08.2021 r. – 20.08.2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

23.08.2021 r. listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.