Rekrutacja uzupełniająca

Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu publikuje listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej, która przeprowadzona została dnia 23 sierpnia 2021r.

Kandydat zakwalifikowany potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.