RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w szkole jest Pani Marlena Galas, z którą można kontaktować się:

  • mailowo: iod@powiatnowotomyski.pl,
  • telefonicznie: 61 4426705,
  • listownie – na adres: Zespół Szkół nr 1, ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl (z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).

Dokumenty do pobrania