Obecnie w Zespole Szkół nr1 w Nowym Tomyślu realizowany jest projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole szkół nr1 w Nowym Tomyślu”. Obejmuje on kursy spawalnicze dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Technikum Mechanicznego. Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Zakończeniem kursu jest egzamin przed komisją zewnętrzną, powołaną przez kierownika kursu z listy egzaminatorów zatwierdzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w celu potwierdzenia i weryfikacji nabytych kwalifikacji. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest wydanie świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnienia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie. Do tej pory odbyły się dwa kursy, w których uczestniczyło 20 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, projekt będzie realizowany do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 i obejmie 120 uczniów szkoły.