Dnia 22 września 2022r. uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami wybrali się na salon maturzystów, który odbywał się w budynkach Politechniki Poznańskiej. Ideą spotkania była prezentacja ofert uczelni wyższych z całej Polski. Uczestnicy mogli wziąć udział w ciekawych spotkaniach oraz pobrać informatory i broszury reklamowe. W salach wykładowych prezentowane były informacje dotyczące „jak zdać maturę”, rekrutacji, a także pokazujące funkcjonowanie urządzeń, robotów i podzespołów w urządzeniach codziennego użytku. Warto wspomnieć, że nasza szkoła bierze w tym przedsięwzięciu udział od wielu lat, pod przewodnictwem organizacyjnym Pani Justyny Szofer – Andrzejewskiej. 

W opinii uczestników spotkanie było bardzo wartościowe – pomocne w podjęciu decyzji o losach dalszej drogi edukacji.

Red. Mateusz Wojcieszak