Sekretariat

Dyżury sekretariatu

w budynku przy ulicy Emilii Sczanieckiej 1 (pokój nr 8)
godz. 7.30 – 15.30

w budynku przy ul. Tysiąclecia 6 
godz. 7.30 – 11.00.

Struktura sekretariatu

Sprawy uczniowskie:
sekretarz szkoły – p. Wioletta Łamaszewska,
pomoc administracyjna – p. Amelia Kniat.

Sprawy pracownicze:
inspektor – p. Weronika Jarosz.