Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego to tradycja naszej szkoły. Także w tym roku zaplanowane zostały działania, mające wyłonić grupę osób gotową do realizacji zadań samorządowych. Jednak wyłonienie kandydatów nie odbyło się drogą głosowania, a miało formę akceptacji zgłoszeń. Zbyt mała liczna chętnych pozwoliła przyjąć takie właśnie rozwiązanie.

Zatem od 23 września 2022 roku w szkole pracuje nowy skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego, który – w ramach swoich kompetencji – wyznaczył członkom funkcje, przedstawił Panu Dyrektorowi plan pracy, a przede wszystkim już rozpoczął swoje działania.

W skład Prezydium Samorządu weszli:

  • Maria Karbowska – przewodnicząca,
  • Szymon Dominiak – wiceprzewodniczący,
  • Mikołaj Machucki – skarbnik,
  • Dominika Kalemba, Alicja Pilc, Maja Ciszewska, Wojtek Świtała, Ksawery Kotwica, Piotr Szymaniak, Szymon Dybiona – członkowie.

Opiekę nad Samorządem będzie ponownie sprawowała Pani Martyna Kowalak. To do nich można zwracać się z propozycjami działań, z nimi można współpracować w ramach samorządów klasowych, oni także udzielą pomocy w trudnych uczniowskich sprawach.