Spotkania z rodzicami

DataGodzinaWydarzenie
4 września 201917.00Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych – LO, TECH, BS
5 września 201917.00Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami
5 września 201917.00Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II-III
20 listopada 201917.00 – 18.00Konsultacje wychowawców i nauczycieli z rodzicami
18 grudnia 201917.00 – 18.00Spotkanie wychowawców z rodzicami
25 marca 202017.00 – 18.00 Konsultacje wychowawców i nauczycieli z rodzicami
15 kwietnia 202017.00Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami
20 maja 202017.00 – 18.00 Konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami
17 czerwca 202017.00 Spotkanie wychowawców z rodzicami