Dnia 17 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu odbyło się spotkanie otwarte dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa wielkopolskiego z Sekretarz Stanu – panią Katarzyną Lubnauer oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty – panem dr. Igorem Bykowskim. 

W spotkaniu uczestniczył, jako reprezentant powiatu nowotomyskiego, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – pan Łukasz Frański.

Pani Wiceminister zaprezentowała plany Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące między innymi zmian w podstawie programowej czy wprowadzenia dwóch nowych przedmiotów – edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej. 

W drugiej części wydarzenia nastąpiła otwarta dyskusja, w której dyrektorzy szkół mieli możliwość zadawania pytań. 

Całość spotkania zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.