Dnia 16 stycznia 2023r. odbyło się spotkanie podsumowujące XIII Wigilię Caritas, która zorganizowana została 24 grudnia 2022r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich z myślą o ubogich, bezdomnych i samotnych mieszkańcach Wielkopolski.

Spotkanie odbyło się w usytuowanym na terenie Ostrowa Tumskiego Muzeum Archidiecezjalnym – jednym z najstarszych muzeów sztuki sakralnej w Polsce. Uczestnikami spotkania byli biskup Grzegorz Balcerek, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej – ks. Marcin Janecki, a także przedstawiciele wszystkich szkół zaangażowanych w organizację Wigilii – dyrektorzy, opiekunowie oraz uczniowie pełniący funkcję wolontariuszy podczas tego szlachetnego przedsięwzięcia. Naszą szkołę reprezentował pan dyrektor Łukasz Frański. Towarzyszyli mu uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej „Arka” z Nowego Tomyśla, a także piastujący przez dwie dekady stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu – pan Ryszard Tratwal (inicjator udziału nowotomyskiej młodzieży w Archidiecezjalnej Wigilii).    

Podczas spotkania wręczone zostały podziękowania za pomoc w organizacji XIII Wigilii Caritas. Odbył się także koncert polskich kolęd, a przybyłych gości zaproszono na poczęstunek, który był formą wdzięczności za udzielone Archidiecezji Poznańskiej wsparcie. Szczególne słowa uznania skierowano do członków szkolnego zespołu „Kopernik Band”.  To oni 24 grudnia zadbali o świąteczną oprawę muzyczną. Dzięki niej przeżywanie Bożego Narodzenia odbyło się w pełnej refleksji, ale i radosnej atmosferze, której źródło stanowiło wspólne kolędowanie.

Owocna współpraca to najlepsza motywacja do tego, aby organizację Wigilii kontynuować. Prośba duchownych Archidiecezji Poznańskiej o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy spotkała się – jak zawsze – z życzliwą odpowiedzią dyrektora naszej szkoły, który na spotkaniu zadeklarował, iż społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu nie pozostanie obojętna na los potrzebujących i także w roku 2023 stawi się na posterunku podczas organizacji kolejnej Wigilii.