TEMATYKA SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2. 
  2. Informacja o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.
  3. Przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
  4. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  5. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
  6. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
  7. Informacje o składkach na Radę Rodziców.

SALA Z OZNACZENIEM LBUDYNEK PRZY UL. TYSIĄCLECIA 6

l.p.klasasalawychowawca
 II L17LSzymon Łamaszewski
 II L24LAnna Nyćkowiak
 II L324LAnna Neugebauer-Kotlarska
 II L414LSzymon Jandy
 III L1p36LMateusz Wojcieszak
 III L2p9LKatarzyna Mrozik-Stefańska
 III L3p29LRafał Korzeniewski
 III L4p33LMagdalena Miś-Herbeć
 III L5p23LGrzegorz Mokrzycki

BUDYNEK PRZY UL. E. SCZANIECKIEJ 1 / W – BUDYNEK WARSZTATÓW PRZY UL. E. SCZANIECKIEJ 1

l.p.klasasalawychowawca
1II BsW4Anita Czajka-Mądrzak
2II TEW21Justyna Szofer-Andrzejewska
3II TM33Jacek Pieprzyk
4III TEpW23Monika Stasik
5III TIp42Michał Jarosz
6III BspW3Wojciech Skrzypek
7III BsgW22Konrad Stachowiak
8III TEg31Justyna Ratajczak
9III TIg7Sławomir Gąsiorowski
10III TMW5Leszek Chróst