TEMAT SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  2. Informacja o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.
  3. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2015), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  4. Przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
  5. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  6. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
  7. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
  8. Informacje o składkach na Radę Rodziców.
l.p.klasasalawychowawca
 3L1g32LPiotr Jarczewski
 3L2g7LDominika Wichtowska-Błoch
 3L3g9LEwa Lipiecka-Bugaj
 3L4g27LJustyna Skrzypek
 3L5g14Lwz. Małgorzata Olczyk-Szumińska

  L – budynek przy ul. Tysiąclecia 6

l.p.klasasalawychowawca
 4TE33Beata Koga
 4TI6Agata Sadowska
 4TMW5Arleta Skiba
  • budynek przy ul. E. Sczanieckiej 1
  • W – budynek warsztatów szkolnych przy ul. E. Sczanieckiej 1.