Harmonogram egzaminu maturalnego - rok 2020

język polski - 08.06. (PP,PR)

matematyka - 09.06. (PP)

język angielski - 10.06. (PP,PR)

matematyka - 15.06. (PR)

filozofia - 15.06. (PR)

wiedza o społeczeństwie - 16.06. (PR)

biologia - 16.06. (PR)

informatyka - 17.06. (PR)

chemia - 17.06. (PR)

język niemiecki - 18.06. (PP)

geografia - 19.06. (PR)

historia sztuki - 19.06. (PR)

historia - 24.06. (PR)

fizyka - 24.06. (PR)

język rosyjski - 26.06. (PR)

język ukraiński - 29.06. (PR)